VITAMIN 1

ایستگاه ویتامیناولین روز بارانی را به خاطر داری؟

غافلگیر شدیم چتر نداشتیم خندیدیم دویدیم

 وبه شالاپ شلوپ های گل آلود عشق ورزیدیم

دومین روز بارانی چطور؟

پیش بینی اش را کرده بودی چتر آورده بودی و من غافلگیر شدم

 سعی می کردی من خیس نشوم

و شانه سمت چپ تو کاملا خیس بود

و سومین روز چطور؟

گفتی سرت درد می کند و حوصله نداری سرما بخوری

 چتر را کامل بالای سر خودت گرفتی

و شانه راست من کاملا خیس شد.

 وچند روز پیش را چطور؟

به خاطر داری؟

که با یک چتر اضافه آمدی و مجبور بودیم

 برای اینکه پین های چتر توی چش و چالمان نرود

دو قدم از هم دورتر راه برویم…

فردا دیگر برای قدم زدن نمی آیم تنها برو...


" دکترعلی شریعتی"

امروز در امتحان هندسه ی تحلیلی با جمله ای از دکتر شریعتی مواجح شدم که بخش هایی از آن به صورت جای خالی بود وبرای آن یک نمره درنظر گرفته شده بود پس تصمیم گرفتم ازاین به بعدجملات دکتر شریعتی رو بخونم بعد امتحان هندسه تحلیلی بدم؟

شنبه سی ام آذر 1392 |

 


من درباره ی ما میگویم...
ما 9 نفر...
ما 9 نفر هم کلاسی... ما 9 نفر ریاضی ها...
ما 9 نفر که همیشه ویتامین بدنمان 1 است..
ویتامین 1 یعنی دوستی.. یعنی بازیگوشی... یعنی همیشه شاد بودن...
ما ویتامین یکی ها امده ایم شما را 1 کنیم..
از زندگی همین خنده ی بی غصه تورا کافیست...
درباره ی ما همین بس ...... 

ZOHREH
fatemeh.k
fatemeh.t

 

 

دی 1392
آذر 1392

 


آپلود عکس

خرید اینترنتی

فال حافظ

قالب وبلاگ